Regulament Campanie „REDUCERE PROMO DE 50% - Castrum - Leier | România

Regulament Campanie „REDUCERE PROMO DE 50% – Castrum

*Considerente Prealabile

Prezenta Campanie promoțională se adresează și va fi aplicată doar raporturilor cu distribuitorii oficiali ai grupului Leier – Persoane Juridice. Cu toate acestea, arătăm faptul că în cadrul Campaniei, nu se naște vreo obligație în ceea ce privește raportul ulterior dintre distribuitor și clientul final. Astfel, distribuitorul are libertate deplină în a decide în continuare, termenii și condițiile sub care va comercializa produsele selectate către clienții săi, potrivit politicilor comerciale procacticate de către acesta.

Articolul 1. Organizatorul Campaniei

Art. 1.1. Campania “REDUCERE PROMO DE 50%” (numită în cele ce urmează şi “Campania“) este organizată de LEIER ROM S.R.L. cu sediul stabilit în mun. Cluj-Napoca, Strada Cibinului, nr. 14 jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/2710/2004, având cod fiscal RO16615290.

În continuare, LEIER ROM S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Locul desfăşurării. Durată.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea “REDUCERE PROMO DE 50%“.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României, prin intermediul distribuitorilor oficiali, colaboratori ai grupului Leier, care sunt beneficiarii reducerii și care au libertate deplină în ceea ce privește aplicarea reducerilor asupra produselor comercializate de către aceștia către clienții proprii.

Art. 2.3. Perioada de desfășurare a Campaniei este stabilită pentru intervalul 20.05.2024-30.06.2024, în limita stocurilor disponibile pentru produsele Castrum 4, Castrum 6 și se va încheia după lichidarea acestora.

Articolul 3. Produse participante la Campania ”REDUCERE PROMO DE 50%

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele Castrum 4 și Castrum 6 care beneficiază de un

preț redus de până la 50%.. Odată cu epuizarea stocului pentru produsele participante în campanie, acestea sunt eliminate din ofertă, urmând a fi comercializate ulterior la prețul standard.

Art. 3.2. Scopul acestei campanii este de a stimula vânzările pentru produsele selecționate sau pentru produsele aflate în lichidare de stoc și pentru consolidarea raporturilor cu distribuitorii.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această Campanie beneficiază persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a Campaniei promoţionale și mecanismul acesteia

Art. 5.1. Obiectul Campaniei: reducere de preț la toate produsele Castrum 4 și Castrum 6, în raporturile dintre grupul Leier și distribuitorii autorizați ai acestuia. Reducerea nu se aplică la costurile de transport sau serviciile adiționale.

Art. 5.2. Perioada de desfășurare a Campaniei ”REDUCERE PROMO DE 50%” este condiționată de limita stocurilor disponibile pentru produsele Castrum 4 și Castrum 6 și se va încheia după lichidarea acestora.

Art. 5.3. Campania ”REDUCERE PROMO DE 50%” NU se poate cumula cu alte promoţii sau vouchere de discount. 

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor produselor selecționate sau pentru produsele aflate în lichidare de stoc și pentru consolidarea raporturilor cu distribuitorii.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la info@leier.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a participanților – Persoane Juridice prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe website, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe pagina Regulamentul campaniei promoționale pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.