Acționariat - Leier | România

Acționariat

DOCUMENTE privind Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de 30 aprilie 2024

DOCUMENTE privind Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA) pentru data de 12 mai 2023, cu începere de la ora 10:00 AM

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 28 aprilie 2022 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 8/9 aprilie 2019 ora 09:30