Cariere

Manager de produs – Elemente vibropresate

Leier

Iași, suceava, botosani, Vaslui, Neamt, Bacau, Vrancea, Galati

Responsabilități:

 • Manager de produs pentru elemente vibropresate precum: pavaj, boltari, borduri,etc.- in zona IS, BT, SV, VS, NT, BC, VN, GL;
 • Imprеunа cu Manаgеrul dе Vаnzari si Departаmеntul dе Mаrkеting participа la dezvoltаreа planului strаtegic de promovаre si vаnzаre;
 • Identifica in permanenta noi piete conexe produselor promovate;

Aplică Acum

Financial Controller

Leier

Sighisoara, România

Responsabilități:

 • Financial Controller-ul este subordonat Managerului General;
 • Locul de munca este la Punctul de Lucru din Sighisoara al firmei Brikston Construction Solutions SA;
 • Intocmeşte rapoarte zilnice, săptămȃnale, lunare periodice sau la cererea managementului firmei;
 • Intocmeşte calculaţiile de cost ale produselor şi stabileşte preţurile standard; intervine unde este posibil pentru reducerea costurilor;
 • Analizează pierderile tehnologice pe produse;
 • Verifică şi alocă veniturile şi cheltuielile pe centre de cost şi/sau profit
Aplică Acum

Inginer Chimist

Leier

Sighisoara, România

Responsabilități:

 • Realizeaza zilnic analiza argilei care urmeaza a se introduce in productie;
 • Verificarea respectarii si incadrarii parametrilor tehnologici in intervalele stabilite, pe intreg fluxul de productie;
 • Sesizeaza si respinge materiile prime, produsele semifinite si finite necorespunzatoare din punct de vedere calitativ;
 • Participa la elaboararea normelor tehnice si caietelor de sarcini pentru produse;
 • Raspunde de certificarea calitatii produselor finite la expediere;
 • Urmareste intocmirea buletinelor de analiza;
 • Intocmeste si verifica retete de fabricatie;
Aplică Acum