Ca urmare a implementării Directivelor Europene privind eficiența energetică, aparatele termice de ultimă generație cu randament energetic foarte ridicat, respectiv cazanele murale cu condensare, au devenit o soluție tehnică de încălzire larg utilizată în cazul construcțiilor cu mai multe niveluri. În asemenea situații, datorită temperaturilor extrem de scăzute ale gazelor de ardere, evacuarea lor cu tiraj natural nu este posibilă. Astfel, cazanele de acest tip dispun de o cameră de ardere etanșă cu arzător de aer insuflat, ventilatorul având în același timp rol de aspirare a aerului de combustie și de evacuare, sub presiune, a gazelor de ardere.

Sistemul de coș de fum concentric, cu aspirație de aer periferică, adaptat de către firma Leier principiului de funcționare a cazanelor cu condensare, care asigură din exterior, concomitent cu colectarea și conducerea gazelor de ardere în atmosferă, și cantitatea de aer necesară combustiei, este Multikeram LAS P1.

Soluția constructivă a sistemului de coș de fum, care satisface întocmai cerințele de exploatare severe din punct de vedere al regimului de presiuni și umiditate, constă în tubulatura centrală de șamotă de cea mai înaltă calitate, mantale exterioare prefabricate turnate din beton ușor, distanțiere metalice pentru asigurarea spațiului inelar de aducțiune a aerului de ardere, racorduri, piese speciale de conectare și de intreținere a sistemului, placă de acoperire din beton cu element terminal din oțel inoxidabil cu priză de aer.

Sistemul de coș de fum performant din punct de vedere conceptual și al materialelor folosite prezintă avantaje multiple:

• posibilitatea racordării mai multor cazane murale cu condensare, instalate la niveluri diferite ale clădirilor de locuințe sau birouri;
• soluție constructivă compactă, cu dimensiuni exterioare reduse, care nu vor depăși de exemplu 50x50 cm, chiar și în cazul racordării a 10 cazane murale de apartament situate la etaje diferite;
• certificarea sistemului și aplicarea marcajului CE conform standardelor europene; 
• siguranță deplină în funcționare;
• durabilitate ridicată, garantată 33 de ani

Prin prevederea în documentațiile tehnice de execuție și instalarea sistemului de coș de fum colectiv Multikeram LAS P1, gazele de ardere vor fi evacuate la o cotă minimă acceptabilă, deasupra nivelului acoperișurilor – cu respectarea prevederilor Ordinului Nr. 862 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei,precum și a Ordonanţei Nr. 73 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat – se va contribui la siguranța locuitorilor sau utilizatorilor construcțiilor etajate, la realizarea unor fațade estetice de clădiri, fără chituri orizontale de evacuare fumegânde.

Specialiștii firmei Leier acordă la cerere consultanță tehnică privind implementarea sistemelor de coșuri de fum Leier în documentațiile de execuție a construcțiilor cu diferite destinații și dimensionarea secțiunilor canalelor de fum verticale, în funcție de tipul aparatelor termice adoptate, în condiții de asumare a răspunderii pentru soluțiile tehnice stabilite.