SC LEIER ROM SRL anuntă publicul interesat asupra depunerii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului și studiul de evaluare adecvată pentru proiectul „Construire hală producție parter, birouri P+1E, boxe depozitare, cântar auto, platforme de incintă” propus a fi realizat în comuna Șimand, Nr. F.N. (amplasament identificat prin CF
300981 Șimand).
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Arad poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului și studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la Sediul SC LEIER ROM SRL din Cluj-Napoca, str. Cibinului, nr. 14, Cluj, zilnic între orele 08:00 – 16:00 .
Documentele menționate sunt disponibile și pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Arad (www.apmar.anpm.ro) domeniul Reglementări – Acordul de mediu.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad în data de 26.04.2022, începând cu ora 14:00 .
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până în data de 25.04.2022 .