SC LEIER ROM SRL anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală producție parter, birouri P+1E, boxe depozitare, cântar auto, platforme de incintă” în intravilanul localității Simand, adiacent DN79 ce face legătura Arad – Oradea, identificat prin CF nr. 300981 Șimand, nr.cad. 300981, jud. Arad.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad din Arad, Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad în zilele de luni – vineri, îintre orele 900 – 1400 precum și la adresa de internet a APM Arad www.anpm.apmar.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM, din Arad, Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.