Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor

Grupul Leier se angajează să acționeze într-o manieră deschisă și transparentă și în conformitate cu
legile și reglementările aplicabile, şi în special cu Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date.

Persoane fizice vizate

Grupul Leier prelucrează date cu caracter personal referitor la următoarele categorii de persoane fizice:

• foşti sau actuali clienţi, potentiali clienti, persoane cu care Grupul Leier deruleaza tranzactii ocazionale;

• persoanele de contact, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un
client/partener contractual/furnizor al Grupului Leier;

• reprezentantii legali sau conventionali, codebitori sau fideiusori ai celor de mai sus;

• angajatii, administratorii, colaboratorii şi acţionarii Brikston;

• candidati pentru posturi in cadrul Grupului Leier;

• vizitatorii site-urilor Leier;

Scopurile in care se face prelucrarea datelor

Brikston prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

• foşti sau actuali clienţi, potentiali clienti, persoane cu care Grupul Leier deruleaza tranzactii ocazionale;

• persoanele de contact, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un client/partener contractual/furnizor al Grupului Leier;

• reprezentantii legali sau conventionali, codebitori sau fideiusori ai celor de mai sus;

• angajatii, administratorii, colaboratorii şi acţionarii Brikston;

• candidati pentru posturi in cadrul Grupului Leier;

• vizitatorii site-urilor Leier;

 

Scopurile în care se face prelucrarea datelor

Grupul Leier prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

• îndeplinirea obligaţiilor legale;

• executarea si imbunatatirea serviciilor oferite prin aplicatiile informatice;

• cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului;

• prevenirea fraudelor si garantarea confidenţialităţii prin verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat;

• raportarea tranzactiilor;

• realizarea de audituri si investigatii interne;

• gestiunea administrativ-financiara;

• gestionarea conflictelor de interese;

• asigurarea securitatii in incintele Grupului Leier;

• pastrarea si arhivarea documentelor;

• implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal.

• încheierea si executarea contractelor, furnizarea produselor si serviciilor (inclusiv servicii on-line);

• optimizarea serviciilor;

• recuperare creanţe;

• constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Grupului Leier in instanta;

• gestionarea reclamatiilor si sesizarilor;

• proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate);

• implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea
de copii de siguranta)

• statistica;

• reclama si publicitate;

• marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la
produse, servicii si activitati ale Grpului Leier si/sau ale partenerilor acestuia, precum si
efectuarea de catre Grupul Leier, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Grupului

• Leier si/sau ale partenerilor acestuia;

 

Categoriile de date cu caracter personal vizate

Grupul Leier colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

• informaţii de contact, nume, prenume, semnatura, telefon, e-mail, adresa, profesia;

• informaţii despre produsele/serviciile achiziţionate;

• date colectate când vizitați site-ul nostru, inclusiv prin cookie-uri și alte date colectate automat -date rezultate din utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie de catre Grupul Leier;

• cu privire la angajaţii/colaboratorii/administratorii/candidatii Grupului Leier date de formare
profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, ID utilizator, salarii şi bonusuri acordate, informatii privind monitorizarea activitatii, training-uri,

• obisnuinte/preferinte/comportament, teste, chestionare, neconcordanţe,imagine, serie si numar
buletin/pasaport, cod numeric personal, date privind starea de sanatate, religie, date privind
savarsirea de infractiuni/condamnari penale/masuri de siguranta, date privind sanctiuni
disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta in cursul cercetarilor disciplinare,
precum si orice alte categorii de date pe care angajatii/candidaţii ni le furnizeaza in mod direct

Categoriile de destinatari ai datelor

Grupul Leier poate sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal, în măsura în care este necesar, catre urmatoarele categorii de destinatari:

• autoritatilor publice locale / centrale;

• salariaţilor/imputernicitilor care asista Grupul Leier in activitatile de prelucrare, afiliaţilor Grupului Leier si/sau partenerilor contractuali;

• bănci, investitori;

• furnizori de servicii de procesare a datelor, telecomunicaţii, arhivare, audit, etc.

Drepturile prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate

Grupul Leier respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera prsoanelor vizate, respectiv:

• dreptul la informare

• dreptul de acces la date

• dreptul la rectificare

• dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

• dreptul la restrictionarea prelucrarii

• dreptul la portabilitatea datelor

• dreptul de opozitie la prelucrarea datelor

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate

Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Leier Rom S.R.L. din Cluj-Napoca, Strada Cibinului nr. 14, sau prin transmiterea unui e-mail la adresa info@leier.ro

Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Brikston Construction Solutions din Iaşi, Sos. Chisinaului, nr. 176, jud. Iaşi, sau prin transmiterea unui e-mail către Brikston la urmatoarea adresa de e-mail: office@brikston.ro.

Persoanele vizate au deasemeni dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente.