Referitor: Regulament Campanie de Promovare din data de 30.09.2022
Subscrisa LEIER ROM S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Cibinului Nr.14, 400615, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2710/2004, având cod unic de înregistrare 16615290, cont current nr. RO91BTRL05101202869541XX deschis la Banca Transilvania Turda, reprezentată în cadrul Campaniei prin Manager General de Vânzări – dna. Mihaela Haidiner , în calitate de ORGANIZATOR
vă transmitem prezenta

NOTIFICARE
Prin intermediul căreia, raportat la prevederile Secțiunilor 1, 6 și 7 din Regulamentul campaniei de Recompensare din data de 30.09.2022, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:
1. Durata campaniei de recompensare se prelungește până la data de 15.11.2022, ora 23:59.
2. Prevederile Secțiunii nr. 3 din Regulament rămân valabile și vor fi aplicabile până la data de 15.11.2022, ora 23:59.
3. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului de recompensare rămân valabile și se vor aplica în mod corespunzător.