Problematica evacuării gazelor de ardere

Importanţa și rolul coşului de fum

Coşul de fum este o componentă importantă a unei instalaţii de încălzire, având rolul de a evacua în siguranţă, deasupra nivelului acoperişului, fumul şi gazele de ardere nocive, rezultate în urma arderii diferitelor tipuri de combustibili. În funcție de tipul generatorului de căldură, evacuarea gazelor de ardere poate fi cu tiraj natural sau tiraj forțat, cu sisteme de coșuri de fum adecvate din punct de vedere al soluției constructive și al nivelurilor de performanță necesare.

Cerințe pentru coșurile de fum

Coşurile de fum sunt supuse la solicitări de natură fizică şi chimică foarte intense, constând în variaţii mari de temperatură,  şoc termic cauzat de aprinderea depunerilor de funingine şi gudron, soldat cu temperaturi ce pot depăşi chiar şi 1000ºC. Condensatul format în coş are caracter acid, puternic coroziv. Pe timp de iarnă, structura  coşului este solicitată şi la îngheţ-dezgheţ. De asemeni, coșurile de fum trebuie să reziste la solicitările date de vânt și cutremure. Prin urmare aceste elemente de construcții trebuie să satisfacă următoarele cerințe fundamentale: rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice, etanşeitate la umiditate şi la gaze de ardere, rezistenţă la condensatul acid, rezistență și stabilitate mecanică, durabilitate.

Riscuri majore!

Un coş de fum improvizat sau executat din materiale, care nu dispun de certificări legale pentru acest domeniu (diferite tipuri de cărămidă, elemente prefabricate pentru ventilații, țevi din tablă, etc.) prezintă  riscuri majore pentru proprietari. Conform statisticilor I.G.S.U., un număr ridicat  de incendii sunt generate anual de coşurile de fum deteriorate, defecte sau necurățate. Neetanşeitatea coşurilor este cauza unui număr însemnat de intoxicaţii cu monoxid de carbon. În consecință, în conformitate și cu legislaţia de specialitate în vigoare, pentru construirea coşurilor de fum se pot utiliza numai materiale sau elemente componente adecvate domeniului, certificate, care dispun de declaraţie de performanță şi marcaj CE.

 

 

Soluție tehnică recomandată: sisteme de coșuri de fum Leier

Sistem complet

Sistemele de coșuri de fum inovative Leier corespund tuturor exigențelor normelor europene de specialitate, cuprind un ansamblu de elemente componente compatibile și accesorii, care asigură o funcționare ireproșablilă a sistemului.

Soluții de evacuare pentru toate tipurile de încălzire

Gama de produse Leier a fost astfel concepută încât să se poată identifica în fiecare caz, pentru toate tipurile de combustibili, soluția de evacuare optimă. Sistemele de coșuri de fum se pot adopta pentru surse de căldură, care funcționează cu combustibil solid, lichid sau gazos, respectiv și în cazul utilizării bioenergiei.

Materii prime naturale

Sistemele de coșuri de fum au fost realizate prin utilizarea materiilor prime oferite de natură. Granulele de argilă cu caracteristici termice adecvate, tuburile de șamotă fabricate din argilă arsă, respectiv izolația termică de origine minerală, reflectă respectul față de tradiție, care, combinată cu procesele de fabricație cele mai performante, au condus la o soluție tehnică perfectă.

Montaj rapid, facil

Ca urmare a tehnologiei de montaj prin suprapunere a elementelor componente compatibile, cu precizie dimensională ridicată, și a instrucțiunilor de punere în operă ilustrate, sistemele de coșuri de fum se construiesc foarte simplu.

Rezistență la umiditate, mediu acid

Tubulatura din șamotă rezistă garantat, pe perioada mai multor decenii, la efectul coroziv al reziduurilor de ardere rezultate din exploatarea sursei de căldură și a coșului de fum.

Produse de încredere

Coșurile de fum Leier, datorită concepției tehnice adoptate și materialelor performante utilizate, funcționează discret și sigur, chiar și în cele mai dure condiții de exploatare. Societatea noastră acordă pentru sistemele de coșuri de fum o garanție de 33 de ani, garanție care se referă la rezistență la arderea funinginei și la aciditatea din canalul de fum. Durata de viață reală a acestor tipuri de coșuri de fum poate să atingă  dublul perioadei de garanție.

Posibilități multiple de încălzire

Prin existența sistemelor care cuprind două canale de fum distincte, s-a creat posibilitatea racordării la un singur coș de fum a două tipuri de încălzire/surse de căldură din cadrul aceluiași imobil.

Posibilități de ventilare a încăperilor

Sistemele de coșuri de fum pot soluționa, prin utilizarea mantalelor exterioare, care includ și canale de aerisire, problema ventilării naturale sau artificiale a diferitelor spații dintr-o construcție. De asemeni, în aceste canale multifuncționale pot fi amplasate rețelele de cabluri TV, Internet, ale sistemelor de alarmare, etc., fără ca să fie necesară spargerea  planșeelor in vedrea realizării golurilor de trecere.

 

Întrebări frecvente

Cum se face dimensionarea coșului de fum Leier?

Dimensionarea  constă în stabilirea  înălțimii și diametrului  coșului de fum, în funcție de caracteristicile sursei de căldură și a gazelor de ardere rezultate în urma combustiei diferitelor tipuri de combustibil. Managerii de produs, respectiv reprezentanții zonali Leier acordă consultanță tehnică privind adoptarea tipului de sistem de coș de fum adecvat și dimensionarea acestuia.

Cum se construiește un coș de fum Leier?

Montajul se efectuează prin utilizarea sistemului complet, paletizat, livrat la locul de montaj,  prin punerea în operă a tuturor elementelor componente originale Leier, cu respectarea instrucțiunilor elaborate de  producător. Se recomandă, ca lucrările de montaj să fie executate de personal  pregătit de către  reprezentanții firmei Leier. Elementele prefabricate compatibile asigură o instalare facilă și rapidă a coșului de fum.

Este nevoie de pălărie pentru acoperirea coșului de fum?

Sistemele de coșuri de fum Leier sunt insensibile la umezeală, apa din precipitații și condensatul format  se colectează la bază și se elimină printr-un ștuț de evacuare. Prin urmare nu este necesară acoperirea coșului, iar elementele terminale antipluviale (pălării, capace, etc.), care reduc tirajul, se vor utiliza numai în cazurile în care specialiștii din domeniu recomandă în mod special acest lucru.

Coșurile de fum Leier trebuie curățate?

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, toate coșurile de fum trebuie verificate și curățate periodic, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. Mentenanța coșurilor de fum Leier se efectueză se către personal calificat și autorizat, cu respectarea instrucțiunilor prescrise de producător.

Care sunt condițiile de acordare a garanției?

Garanția de 33 de ani pentru sistemele de coșuri de fum Leier se acordă în condițiile achiziționării sistemului complet, respectării în execuție a instrucțiunilor de montaj, exploatării sursei de căldură în conformitate cu instrucțiunile producătorului și asigurării unei mentenanțe documentate a coșului de fum cu personal autorizat.