CANALE DE CABLURI

Elementele prefabricate de canal pentru cabluri se folosesc pentru realizarea în siguranță a reţelelor de cabluri subterane moderne, precum și a nodurilor şi ramificaţiilor acestora. Aceste elemente sunt adecvate atât pentru execuţia reţelelorde canale subterane pentru comunicații, transmiterea semnalelor prin linii de joasă tensiune cât şi pentru conexiuni cu linii de înaltă de tensiune (până la maxim 1kV), în zone locuite şi în afara lor.

Sistemul permite conducerea paralelă într-un canal de cablu compartimentat a liniilor de înaltă respectiv de joasă tensiune.

Sistemul de canale Leier pentru cabluri este adecvat pentru gări, staţii de metrouri, respectiv pentru traseul cablurilor instalațiilor conduse lângă liniile de cale ferată, pe diferite lungimi; pentru protejarea sistemelor de cabluri electrice sau optice; pentru execuţia unor reţele de alimentare cu energie electrică sub pardoseala centrelor industriale şi comerciale, sau realizarea liniilor provizorii de alimentare pe perioada de executare a unei construcţii.

Principalele caracteristici, tipurile de elemente de canal pentru cabluri precum și dimensiunile acestora sunt prezentate în broșura descărcabilă a produsului.

CANALE DE CABLURI

Elementele prefabricate de canal pentru cabluri se folosesc pentru realizarea în siguranță a reţelelor de cabluri subterane moderne, precum și a nodurilor şi ramificaţiilor acestora. Aceste elemente sunt adecvate atât pentru execuţia reţelelorde canale subterane pentru comunicații, transmiterea semnalelor prin linii de joasă tensiune cât şi pentru conexiuni cu linii de înaltă de tensiune (până la maxim 1kV), în zone locuite şi în afara lor.

Sistemul permite conducerea paralelă într-un canal de cablu compartimentat a liniilor de înaltă respectiv de joasă tensiune.

Sistemul de canale Leier pentru cabluri este adecvat pentru gări, staţii de metrouri, respectiv pentru traseul cablurilor instalațiilor conduse lângă liniile de cale ferată, pe diferite lungimi; pentru protejarea sistemelor de cabluri electrice sau optice; pentru execuţia unor reţele de alimentare cu energie electrică sub pardoseala centrelor industriale şi comerciale, sau realizarea liniilor provizorii de alimentare pe perioada de executare a unei construcţii.

Principalele caracteristici, tipurile de elemente de canal pentru cabluri precum și dimensiunile acestora sunt prezentate în broșura descărcabilă a produsului.